Jerzy Moskalboisko ZSKU Rzeszow
W wyniku otrzymania ponad 300 tyś. złotych od Urzędu miasta Rzeszowa, firma wyłoniona w przetargu (po 15-tym maja 2015r) przystąpiła do przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 4.
W zakres realizacji przedmiotu zamówienia zostały objęte wykonaniem: roboty rozbiórkowe istniejących boisk, budową boisk o nawierzchni z kostki gumowej ,dostawą , montażem wyposażeniem sportowym oraz wyznaczeniem i malowaniem linii farbami poliuretanowymi kontrastowymi szer. 5 cm. do piłki koszykowej, siatkówki do piłki ręcznej ,budową ogrodzenia – piłkochwyty , wykonaniem chodników, schodów terenowych, odwodnieniem na terenie boisk. Dokonano także przebudowy oświetlenia na tych obiektach oraz założono monitoring. Prace zakończono pod koniec wakacji 2015r. Powstały bardzo ładne obiekty sportowe na obiekcie ZSKU Rzeszów z których najbardziej zadowolona jest młodzież.

Kompleks boisk ZSKU Rzeszów

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment