Jerzy Moskal
W dniu 01-06-2015r klasa 2TG uczyła się rejestrować wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w terenie instrumentem geodezyjnym TOPCON 3100N. Jest to pomiar bardzo wygodny , który nie wymaga zapisywania mierzonych wielkości w dzienniku pomiarowym, a jego szybkość uzależniona jest jedynie od sprawności prowadzenia szkicu przez kierownika zespołu. Wszystkie operacje takie jak: pomiar kąta poziomego, zenitalnego, odległości, przewyższenia dokonywana była po naciśnięciu jednego przycisku POMIAR co jest równoznaczne z zapisem mierzonych wielkości w pamięci instrumentu. Po wykonaniu pomiaru – już w warunkach kameralnych – wyniki były przesyłane do komputera i z wykorzystaniem właściwego programu posłużyły do sporządzenia mapy mierzonego terenu. Metoda pomiaru jest bardzo szybka i chroni zespół geodezyjny w terenie przed wszelakimi błędami, które mogą być spowodowane błędnym zapisem danych w dziennikach. W tym samym czasie młodzież klas 3-ich dokonywała na boisku szkolnym w Parku Sybiraków tyczenia hali fabrycznej metodą biegunową. Wyniesienie hali w teren dokonywane było w oparciu o wcześniej sporządzony szkic dokumentacyjny, gdzie po spoziomowaniu instrumentu na stanowisku młodzież wynosiła poszczególne naroża hali metodą biegunową w oparciu o obliczony kąt poziomy oraz odległość pomierzoną metodą ruchomego pomiaru „tracking system”. Wyniesione obrysy budowli przyszli geodeci sprawdzali dalmierzem poprzez pomiar czołówek i kątów poziomych. Przy tego typu pomiarach młodzież przekonała się sama, że trzeba zachować szczególną dokładność pomiaru.

Total station-2015

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment