Jerzy Moskal
W roku szkolnym 2014/15 egzamin zawodowy odbywał się w dwóch trybach: NOWYM (modułowym) – kwalifikacja B-34 (geodezja) oraz B-35 (geodezja inżynieryjno – przemysłowa), oraz STARYM (ostatni raz w tym roku) – łączącym na raz wszystkie moduły (B-34, B-35 oraz B-36 (geodezja w gospodarce nieruchomościami), by otrzymać tytuł: TECHNIKA GEODETY.
EGZAMIN NOWY:
Do kwalifikacji B-34 (Geodezja) z klasy 2TG przystąpiło 20 osób, zdało 18 osób (co stanowi 90% zdawalność). Przygotowywał do egzaminu: mgr inż. Andrzej PRZYBYŁO.
Do Kwalifikacji B-35 (Geodezja inżynieryjna) z klasy 3TG przystąpiło 23 osoby, zdało 21 osób (co stanowi 91% zdawalność). Przygotowywał do egzaminu: mgr inż. Andrzej FLUDA.
Aby uczniowie mogli uzyskać tytuł: TECHNIKA GEODETY, muszą zdać jeszcze jeden moduł B-36 (gospodarkę nieruchomościami) w 1-szym semestrze klasy czwartej.
EGZAMIN STARY:
W klasie 4-tej do egzaminu zawodowego z geodezji przystąpiło 36 uczniów, zdały 33 (co stanowi 91% zdawalność). Egzamin ten składał się z części teoretycznej:
(TESTY – uczeń musiał uzyskać min 25%)
oraz CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ (zadanie do pomierzenia i obliczenia (uczeń musiał uzyskać min 50%).
Przygotowywał do egzaminu: mgr inż. Jerzy MOSKAL .
SUMA tych dwóch części to MIN 75% kwalifikowała ucznia do uzyskania dyplomu TECHNIKA GEODETY.
Uczniowie, którzy nie zdali jednej z części, mają czas na jej uzupełnienie maksymalnie 3 lata, a po tym terminie muszą przystąpić do powtórnego zdania obydwóch części.
Dodatkowo uczniowie uzyskują dyplom TECHNIKA GEODETY w języku angielskim uznawanym we wszystkich krajach Unii Europejski.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment