Jerzy Moskal
Zwracam się z apelem i prośbą do wszystkich geodetów (czynnych i biernych) o przekazanie (nieodpłatnie) zbędnego sprzętu geodezyjnego, map i literatury do nowo powstałego Muzeum geodezyjnego mieszczącego się w Internacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 4a. Jest to jedyne Muzeum tego typu w województwie podkarpackim. Postarajmy się pozostawić coś po sobie dla młodych adeptów sztuki geodezyjnej i kultywować tak piękną tradycję bardzo potrzebnego i odpowiedzialnego zawodu geodety.

Twórca i opiekun Muzeum
mgr inż. Jerzy Moskal
e-mail: [email protected]

Nasze Muzeum

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment