Fluda Andrzej

W dniu 19.11.2018r młodzież klasy 3 Technikum Geodezyjnego pod opieką Pana mgr inż. Andrzeja Fludy udała się do Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu na Gis DAY 2018 tzn: wykłady dotyczące: „Map Komputerowych oraz Globalnego Systemu Pozycyjnego GPS”. Organizatorem wykładów był Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu. Prelekcja obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

godziny wykladu

Młodzież miała możliwość zapoznania się z różnego rodzaju sprzętem stosowanym do obróbki map, modelowaniem informacji o budynkach (BIM) oraz z narzędziami GIS w procesie scalania gruntów. Serdecznie dziękuje organizatorom za zaproszenie i ciekawe wykłady, młodzieży za tak liczny udział.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment