Category: Bez kategorii

UWAGA !!! OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Ogłoszenie rekrutacyjne dotyczy możliwości zatrudnienia naszych absolwentów na stanowisko:

Opiekun projektu – Doradca Ds. Nieruchomości – Dział Gruntów

Miejsce pracy: Rzeszów

W sprawie szczegółów zatrudnienia oraz przesłania CV proszę zapoznać się z poniższym plikiem:

 

 

Ogłoszenie rekrutacyjne

 

Jerzy Moskal
Drodzy absolwenci !!!
W związku z tym, że czas tak szybko biegnie i już kolejny wypust absolwentów ukończył nasze Technikum Geodezyjne w Rzeszowie. Dedykuję Wam moi drodzy album zdjęć z Waszego pobytu w naszej szkole w okresie 4 lat. Niech te zdjęcia będą chwilą przypomnienia, uśmiechu, refleksji i zadumy. Życzymy Wam wszystkiego dobrego już na nowej drodze życia: szczęścia, zdrowia, pomyślności, realizacji swoich najskrytszych marzeń. Zawsze możecie zajrzeć do nas, liczyć na nasze wsparcie, opiekę i szacunek. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zawsze zapraszamy.

  

ALBUM FOTOGRAFICZNY KLASY 4TG (2015-2019)

 

Album fotograficzny klasy 4TG (2015/2019). Autor: Jerzy Moskal
Kultura techniczna gwarantem szacunku dla geodetów i owoców ich pracy. [Jest to poszerzenie, uzupełnienie listu z PG2_2019r]. Autor: Jerzy Gajdek

Gajdek Jerzy
Nasz niezmordowany kolega, geodeta mgr inż. Jerzy Gajdek przedstawia kolejny ciekawy artykuł dotyczący I-szej grupy dokładnościowej, a w szczególności utworzenia w niej podgrupy dokładnościowej o dokładności 5cm. (W szczególności zawyżenia dokładności dla znaków i punktów granicznych). Wszystkie pomiary zarówno ortogonalne jak i biegunowe związane z poniesieniem dokładności oparte by były zawsze na wykorzystaniu rachunku wyrównawczego metody najmniejszych kwadratów. Zapraszam Państwa do ciekawego artykułu zamieszczonego poniżej:

 

Kultura techniczna … PG 3_2019 (cd. listu otwartego)

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za bardzo ciekawy artykuł dotyczący zawyżenia dokładności I-szej grupy szczegółów w szczególności dotyczy to znaków i punktów granicznych.. Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

Gabriela Majcher
Drugi tydzień ferii grupa siedmiu nauczycieli z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego spędziła w portowym Portsmouth na południu Anglii.
Celem wizyty było nie tylko poznanie historycznego miasta w hrabstwie Hampshire, ale przede wszystkim uczestnictwo w kursie pt. “Interactive training and teaching techniques”, który odbywał się w ramach projektu: „Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” – nr  POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049092.

READ MORE

W mieście Portsmouth nasi nauczyciele z ZSKU Rzeszów szlifowali język angielski. Autor: Gabriela Majcher
Prezentacja skanera FOCUS 3D wraz z oprogramowaniem przez Panią dr inż. Monikę Balawejder. Opracował: Jerzy Moskal

Jerzy Moskal

W dniu 08.02.2019 odbył się w naszej szkole dla klasy IV TG pokaz skanera Faro Focus 3D oraz oprogramowania Faro SCENE wraz z praktycznym skaningiem laserowym zaprezentowanym przez dr inż. Monikę Balawejder, która jest wykładowcą akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej   w Jarosławiu.  https://www.pwste.edu.pl/

HISTORIA SKANINGU LASEROWEGO:
Rozwój skaningu laserowego został zapoczątkowany wraz z wyprodukowaniem pierwszego skanera laserowego Cyrax w 1995r. Skanery laserowe, do swej pracy, wykorzystują promień dalmierza laserowego przechodzącego przez zwierciadło skanujące oraz układ światłowodów. Laser dalmierczy działając impulsowo i z dużą częstotliwością, rejestruje energie odbitą od powierzchni terenu lub obiektu poprzez odbiorczy układ optyczny skanera. Na podstawie pomiaru czasu powrotu odbitego sygnału, czyli każdego z impulsów, określana jest precyzyjnie odległość od skanera do punktu terenowego. Ponadto skaner mierzy kąty poziome i pionowe, nadając każdemu mierzonemu punktowi położenie w przestrzeni.
Wynikiem zastosowania do pomiaru skanera laserowego, są współrzędne przestrzenne (x,y,z) każdego punktu terenowego, od którego został “odbity” impuls elektromagnetyczny.
Kamera ta pozwala opracować bardzo szybko i dokładnie (niezależnie od pory dnia, roku) obszar terenu, budynków w postaci chmury punktów, przy czym każdy z nich ma określone z bardzo dużą dokładnością współrzędne XYZ. Z tych opracowań mogą korzystać różne branże, a także SIT (system informacji o terenie).
Skaning laserowy jest jedną z nowoczesnych technologii, coraz bardziej przydatną w geodezji.

READ MORE

Jerzy Moskal
W dniu 07.02.2019r
gościliśmy w naszej szkole dwóch świetnych sportowców (absolwentów naszej szkoły) tj. Szymona BAJORA jednego z najlepszych w Polsce zawodników MMA wagi ciężkiej oraz Łukasza RÓŻAŃSKIEGO pięściarza wagi ciężkiej, który ma również wielkie osiągnięcia w boksie. Spotkali się z naszymi nauczycielami, wychowawcami i młodzieżą by powspominać lata pobytu w szkole, internacie oraz podzielić się wiadomościami z przebiegu swojej kariery sportowej. Uczniowie, nauczyciele mogli zadawać im pytania, robić sobie z nimi zdjęcia i uczestniczyć w praktycznym sparingu na macie.
Życzymy naszym absolwentom jak najlepszych wyników w sporcie, a nauczyciele jak i uczniowie z zapartym tchem będą śledzić ich najbliższe walki. Ich przyjście do szkoły zrobiło duże wrażenie zarówno na nauczycielach jak i uczniach. Bardzo serdecznie dziękujemy im za przybycie i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Album fotograficzny z pobytu sportowcow w naszej szkole

 

Serdecznie dziękujemy naszym absolwentom za przybycie do szkoły i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Sportowcy wyrazili zgodę na umieszczenie ich wizerunku w internecie.

Gościliśmy w szkole mistrzów sportu: Szymona BAJORA oraz Łukasza RÓŻAŃSKIEGO. Autor: Jerzy Moskal
Pomiar szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w tym pomiar tzw. “czwartego narożnika” budynku. List otwarty do Zespołu powołanego przez GGK Zarządzeniem nr 35 z 21 września 2018r. Autor: Jerzy Gajdek

Gajdek Jerzy

Przedstawiam Państwu kolejny artykuł naszego kolegi Jerzego Gajdka dotyczącego pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w tym pomiaru tzw. “czwartego narożnika” budynku. Nasz kolega kieruje list otwarty do Zespołu powołanego przez Głównego Geodetę Kraju Zarządzeniem nr 35 z 21 września 2018r. Wszystkie swoje argumenty opiera na rachunku wyrównawczym. Zapraszam Państwa do ciekawej publikacji.

 

Pomiar szczegółów … PG 2_2019

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępniony artykuł dotyczący pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w tym pomiaru tzw. “czwartego narożnika” budynku oraz ciekawą analizę tego zagadnienia rachunkiem wyrównawczym . Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

Fluda Andrzej

W dniu 19.11.2018r młodzież klasy 3 Technikum Geodezyjnego pod opieką Pana mgr inż. Andrzeja Fludy udała się do Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu na Gis DAY 2018 tzn: wykłady dotyczące: „Map Komputerowych oraz Globalnego Systemu Pozycyjnego GPS”. Organizatorem wykładów był Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu. Prelekcja obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

godziny wykladu

Młodzież miała możliwość zapoznania się z różnego rodzaju sprzętem stosowanym do obróbki map, modelowaniem informacji o budynkach (BIM) oraz z narzędziami GIS w procesie scalania gruntów. Serdecznie dziękuje organizatorom za zaproszenie i ciekawe wykłady, młodzieży za tak liczny udział.

Wycieczka klasy 3TG na GISday do Jarosławia. Autor: Andrzej Fluda
Największa bitwa patryzancka (na Porytowym Wgórzu)  na ziemiach POLSKICH i w Europie. Opracował: Jerzy Moskal

Jerzy Moskal

W dniu 14 czerwca 1944 roku stoczono największą bitwę na Porytowym Wzgórzu, pomiędzy wojskiem niemieckim dowodzonym przez gen. Siegfrieda Haenicke, a polskimi partyzantami Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej oraz radzieckimi partyzantami pod dowództwem Nikołaja Prokopiuka. Bitwa zakończyła się sukcesem polskich i radzieckich partyzantów, którym udało się wydostać z okrążenia. Na sukces złożyły się dwa elementy:
W dniu 13 czerwca partyzanci z 1. Brygady AL im. Ziemi Lubelskiej zaatakowali pod wsią Szklarnia niemiecką kolumnę wojskową. Zasadzka zakończyła się sukcesem; zdobyto ważne dokumenty sztabowe, dzięki którym uzyskano informacje o planowanej przez Niemców akcji ofensywnej w następnym dniu, Świetne współdziałały polskie oddziały z radzieckimi; bardzo dobre było wyposażenie rosyjskich oddziałów w broń maszynową. Dlaczego doszło do bitwy ?, Był to finał niemieckiej akcji pacyfikacyjnej o kryptonimie Sturmwind I (Wicher I). Powodem jej była chęć zabezpieczenia tyłów cofającej się przed Armią Czerwoną niemieckiej Grupy Armii „Północna Ukraina”. Niemcy w szczególności chcieli zabezpieczyć linie kolejowe i szlaki transportowe, którymi dowożone było do oddziałów liniowych zaopatrzenie, a które były regularnie i często skutecznie atakowane przez polskie i radzieckie oddziały partyzanckie operujące na południowej Lubelszczyźnie. Ponadto coraz częściej dochodziło do sytuacji, gdzie oddziały partyzanckie przejmowały pełną kontrolę nad poszczególnymi miejscowościami, a czasami nawet większymi obszarami. Wszystko to spowodowało, że Naczelne Dowództwo Wermachtu (Oberkommando der Wehrmacht) podjęło decyzję o przeprowadzeniu akcji antypartyzanckiej, której przeprowadzenie zleciło dowództwu okręgu wojskowego Generalnego Gubernatorstwa w porozumieniu z Grupą Armii „Północna Ukraina”. Do akcji Niemcom udało się zebrać siły liczące ponad 30000 żołnierzy, nad którymi dowództwo objął gen. Siegfried Haenicke.

Siegfried Haenicke

READ MORE

Jerzy Moskal
Szanowni uczniowie i absolwenci !

 

GEODIMEX S.A.
Jerzmanowice klonowa 12
32-048 Jerzmanowice
www.geodimex.pl
NIP 683-193-94-67

 

Zwrócił się do mnie z prośbą Pan Dariusz Fryc (Wiceprezes Zarządu GEODIMEX S.A.) o umieszczenie informacji o płatnej pracy dla uczniów w geodezji w okresie wakacyjnym przy geodezyjnej obsłudze inwestycji.  Nauczą praktycznej wiedzy geodezyjnej w trakcie wakacji, obsługi tachimetrów Leica seria TS , obsługi odbiorników GPS Trimble, pracy w programach geodezyjnych oraz CAD.
Pan Wiceprezes wyraził pisemną zgodę na opublikowanie jego danych osobowych oraz wizerunku firmy w internecie.

 

Praca w geodezji

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dariusz Fryc
Wiceprezes Zarządu
tel.: +48 797 197 855

Praca w GEODEZJI w okresie wakacyjnym. Autor: Jerzy Moskal
Publikacje Jerzego Gajdka