Gajdek Jerzy

Przedstawiam Państwu kolejny artykuł naszego kolegi Jerzego Gajdka dotyczącego pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w tym pomiaru tzw. “czwartego narożnika” budynku. Nasz kolega kieruje list otwarty do Zespołu powołanego przez Głównego Geodetę Kraju Zarządzeniem nr 35 z 21 września 2018r. Wszystkie swoje argumenty opiera na rachunku wyrównawczym. Zapraszam Państwa do ciekawej publikacji.

 

Pomiar szczegółów … PG 2_2019

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępniony artykuł dotyczący pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w tym pomiaru tzw. “czwartego narożnika” budynku oraz ciekawą analizę tego zagadnienia rachunkiem wyrównawczym . Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment