Gajdek Jerzy
Nasz niezmordowany kolega, geodeta mgr inż. Jerzy Gajdek przedstawia kolejny ciekawy artykuł dotyczący I-szej grupy dokładnościowej, a w szczególności utworzenia w niej podgrupy dokładnościowej o dokładności 5cm. (W szczególności zawyżenia dokładności dla znaków i punktów granicznych). Wszystkie pomiary zarówno ortogonalne jak i biegunowe związane z poniesieniem dokładności oparte by były zawsze na wykorzystaniu rachunku wyrównawczego metody najmniejszych kwadratów. Zapraszam Państwa do ciekawego artykułu zamieszczonego poniżej:

 

Kultura techniczna … PG 3_2019 (cd. listu otwartego)

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za bardzo ciekawy artykuł dotyczący zawyżenia dokładności I-szej grupy szczegółów w szczególności dotyczy to znaków i punktów granicznych.. Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment