Dzień 10 lutego 2021r. zapisał się na kartach historii Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie jako jeden z najważniejszych i najbardziej doniosłych.

Tego dnia, dokładnie w 81 rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię, odbyła się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie uroczystość nadania imienia Sybiraków X Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład naszej placówki.

   Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa uroczystość ograniczono do mszy świętej. Do kościoła przybyli zaproszeni goście: Małgorzata Rauch- Podkarpacki Kurator Oświaty, przedstawiciele rzeszowskiego oddziału Związku Sybiraków z Panią  prezes Danutą Zbyszewską na czele ,   reprezentanci rzeszowskiego oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej , Marian Boczar -sekretarz przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków, przedstawiciele służb mundurowych, księża,  pracownicy szkoły oraz uczniowie-kadeci realizujący Program Certyfikowany Wojskowych Klas Mundurowych. Rangę wydarzenia podniosła obecność pocztów sztandarowych: 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, Związku Strzeleckiego „ Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego .

   Oprawę artystyczną obchodów przygotowały uczennice   drugiej klasy liceum, a w służbie liturgicznej uczestniczyli uczniowie drugiej klasy technikum. Uroczystość otworzyła Dyrektor Szkoły Magdalena Bukała, która serdecznie powitała zebranych oraz w kilku słowach przedstawiła plan obchodów. Następnie rozpoczęła się msza święta, którą  celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Białogłowski w asyście proboszcza tutejszej parafii ks. Dariusza Gościmskiego oraz zaproszonych księży.  W swojej homilii Ksiądz Biskup podkreślił, iż Sybiracy wybrani na patronów X Liceum Ogólnokształcącego są znakomitym wzorem patriotyzmu, moralności i wiary dla współczesnej młodzieży i ufa, że tak jak Sybiracy, zostaną oni wierni najwyższym wartościom zawartych w słowach „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

 Punktem kulminacyjnym obchodów było poświęcenie przez Księdza Biskupa sztandaru oraz pamiątkowej tablicy. Niezwykle wzruszający był moment przekazania sztandaru przez Panią Prezes Związku Sybiraków Oddział Rzeszów Danutę Zbyszyńską na ręce Dyrektora Szkoły Magdaleny Bukały, która z kolei wręczając go uczniom wyraziła nadzieję, że będą się z nim obchodzić z najwyższą czcią i szacunkiem oraz będą stać na straży wartości, które ten sztandar reprezentuje.

   Na zakończenie eucharystii głos zabrali zaproszeni goście. Pani Kurator Oświaty Małgorzata Rauch,  mówiła o potrzebie kultywowania pamięci o naszych rodakach, zesłanych na Sybir oraz o tym, że to kim jesteśmy, jaką mamy tożsamość wynika z naszej trudnej i bolesnej przeszłości.

Przemawiała także Danuta Zbyszyńska -Prezes Związku Sybiraków Oddział Rzeszów. W swoim wystąpieniu m.in. nakreśliła historię powstania rzeszowskiego oddziału Sybiraków, wspominała jak trudne były okoliczności  historyczne i polityczne tego przedsięwzięcia. Natomiast pan Marian Boczar mówił o zmowie milczenia wokół tematu zesłań  w czasach komunizmu. Skazani na zapomnienie Sybiracy mogli dopiero po 1989 roku mówić otwarcie w przestrzeni publicznej o swoich tragicznych losach. Słowo wieńczące uroczystość w kościele skierowała do uczestników  Magdalena Bukała, w którym podkreśliła, że przyjęcie imienia Sybiraków przez X Liceum Ogólnokształcące to wielkie wyróżnienie i prestiż, ale także odpowiedzialność za krzewienie pamięci o zesłańcach przez społeczność szkoły.

 Po mszy św. nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek i zniczy pod Pomnikiem Sybiraków, znajdującym się w parku koło naszej szkoły.

Nadanie imienia Sybiraków naszej placówce oświatowej jest hołdem złożonym ofiarom „ Golgoty Wschodu” i dowodem na to, jak ważna dla nas jest historia.

 

  

Album fotograficzny z uroczystości nadania imienia Sybiraków X LO

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment