Jerzy Gajdek

“Tym razem Jerzy Gajdek, były nauczyciel naszego Technikum i Politechniki Rzeszowskiej wystosował do geodetów przesłanie w którym przedstawia przekrój przepisów od 1979 roku, traktujących o obliczeniach współrzędnych i błędów średnich mierzonych punktów podkreślając zalety ostatniego Rozporządzenia w sprawie standardów z 2020 roku”.

 

 

Przesłanie do nauczycieli zawodu w Technikach Geodezyjnych oraz nauczycieli akademickich w Uczelniach  Wyższych gdzie wykładana jest  geodezja, a także geodetów z różnymi stażami pracy w wykonawstwie i administracji rządowej oraz samorządowej.

 

Dotyczy: zmian w opracowywaniu wyników  geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w znowelizowanym
w 2020 roku Rozporządzeniu w sprawie standardów … 

  

Przesłanie do geodetów 2020

  

Wykaz publikacji J. Gajdka do 2020 roku z usystematyzowaniem zagadnień

  

Artykuł z Przeglądu Geodezyjnego 4 z 2016 (Poz. 61 Wykazu)

  

Artykuł z Przeglądu Geodezyjnego 2 z 2019 (Poz. 67 Wykazu)

  

Artykuł z Przeglądu Geodezyjnego 2 z 2020 (Poz. 70 Wykazu)

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment