Jerzy Moskal

Dla potrzeb założonego w ZSKU Technikum Kolejowego zamontowano w szkole obok boisk szkolnych rozjazd kolejowy S 60 – 300 – 1:9 prawy. Przeznaczony jest dla celów dydaktyczno-wychowawczych. Można prowadzić zajęcia praktyczne dotyczące budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej bez konieczności wyjścia młodzieży na teren czynnych torów kolejowych PKP PLK. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć z podstaw ruchu pociągów i wskazania drogi przebiegu oraz sposobu zabezpieczenia w sytuacji awaryjnej. Zamontowano czynną zwrotnicę. Zostaną położone dodatkowe odcinki torów oraz zamontowany semafor oraz specjalne duże tablice z użytkowaniem i przepisami BHP obowiązującymi na kolei.

Album fotograficzny z układania torów kolejowych w ZSKU Rzeszów

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment