Jerzy MoskalMiniaturka mostu Mazowieckiego Rzeszow
O godzinie 8 udaliśmy się na wycieczkę, której celem było obejrzenie mostu budowanego przy ul. Rzecha łączącego brzegi Wisłoka. Podwieszany most liczy ponad 400m długości. Wysokość jego pylonu wynosi 108,5m. Poznaliśmy obsługę geodezyjną mostu. Obowiązuje tu wysoki reżim dokładnościowy. Dyrektor firmy Pan S. Magdoń przedstawił nam etapy budowy, sposób zagęszczenia gruntu pod filarami, jego łączenie poprzez nasuwanie poszczególnych segmentów, geodeta bardzo dokładną osnowę geodezyjną, a także bezpośredni pokaz w terenie. Koszt budowy mostu szacuje się na około 150mln złotych, z czego ponad 60 mln zł mają kosztować drogi, ok. 3mln zł wiadukt na ulicy Wioślarskiej, a najwięcej ok. 80 mln zł- nowy most. Serdecznie dziękujemy Panu dyr. S. Magdoniowi reprezentującego firmę Bilfinger, Panu kierownikowi budowy i Panu geodecie za bardzo ciekawy i interesujący pokaz oraz informację o zastosowanych technologiach.

 

 

Galeria tyczenia i budowy mostu 2014-15

Mosty firmy BILFINGER

 

Osrodek Grodzki Rzeszow
O godzinie 12-tej udaliśmy się na drugą część wycieczki, której celem było poznanie Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przy ulicy ul. Kopernika 15. Po ośrodku oprowadzał nas nasz były uczeń, a obecnie kierownik tego ośrodka inż. Marcin BĘBEN.
Przedstawił nam zadania ośrodka, którymi są:
– prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, modernizacji ewidencji, wprowadzanie zmian, przeprowadzanie postępowania administracyjnego, zarządzanie i aktualizacja zasobu w systemie informatycznym,
– gromadzenie i prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym podmiotom,
– uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
– prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkowa nieruchomości,
– prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych.
Serdecznie dziękujemy Panu dyrektorowi Zbigniewowi Sebzdzie oraz kierownikowi ośrodka Panu inż. Marcinowi Bębenowi za bardzo miłe i ciepłe przyjecie naszych uczniów oraz kompetentną wiedzę.

 

 

Grodzki Ośrodek w Rzeszowie

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment