Już od roku egzaminy zawodowe technika geodety odbywają się starym i nowym trybem.
W nowym trybie: (kwalifikacja B-34)  do egzaminu przystąpiło 23 osoby, NIE ZDAŁY 2 osoby, (co stanowi 87% zdawalność).
W starym trybie: (kwalifikacja B-35) do egzaminu przystąpiło 20 osób, NIE ZDAŁO 3 osoby (co stanowi 85% zdawalność).
Informuję, że na uzupełnienie kwalifikacji B-34 uczniowie mają czas do końca ukończenia 4-tej klasy technikum. Aby uzyskać tytuł technika geodety muszą jeszcze zdać moduł: z geodezji inżynieryjnej i gospodarki nieruchomościami.SUMA wszystkich zaliczonych modułów jest podstawą uzyskania DYPLOMU TECHNIKA GEODETY. Natomiast kwalifikację B-35 można uzupełnić, (jeżeli ktoś nie zdał jednejz 2-ch części) to powinien ją uzupełnić do 3-ch lat. Po tym terminie trzeba zdawać obydwie części od początku.
DYPLOM TECHNIKA GEODETY uzyskany przez naszych absolwentów jest także tłumaczony na język angielski i uznawany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment