Fluda Andrzej
W tym roku wszystkie olimpiady od 26 marca 2020r br. odbywały się jako dwustopniowe zawody wiedzy,
 nie wyłaniając laureatów, a jedynie finalistów. Działo się to zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 530). 

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej odbyła się w minioną sobotę (4 lipca) w szkołach kształcących techników geodetów w pięciu miastach, tj. w Rzeszowie, , Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy i Zielonej Górze. Zawody zostały przeprowadzone przez członków jury przy bardzo dużym zaangażowaniu organizacyjnym nauczycieli i życzliwości dyrektorów.
Do zmagań przystąpiło 58 (z 78 wcześniej zakwalifikowanych) uczniów reprezentujących szkoły z całej Polski. Wyłoniono 11 finalistów, którzy spełnili warunek konieczny, czyli uzyskali co najmniej 50% ze 160 możliwych do zdobycia punktów.

Wyniki indywidualne (finaliści):
1. Kacper Szewczak (PSBiG Lublin),
2. Wojciech Kula (ZSGDiGW Kraków)
3. Bartłomiej Bielecki (PSBiG Lublin)
4. Adrianna Gierałtowska (ZSBG Białystok)
5. Deborah Dryglas (ZSB Bydgoszcz)
6. Karolina Klasura (PSBiG Lublin)
7. Wojciech Kopeć (ZSKU Rzeszów)
8. Jakub Przeździęk (CKZiU Zielona Góra )
9. Karol Pawłowski (ZSP Żelechów)
10. ex aequo:
– Izabela Palmowska (ZSGT Łódź)
– Katarzyna Kuśnierz (ZSTiB Brzesko)

Natomiast na liście najlepszych drużyn znalazły się reprezentacje:
I miejsce – Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie w składzie: Kacper Szewczak, Bartłomiej Bielecki i Karolina Klasura;
II miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w składzie: Deborah Dryglas, Paweł Błaś i Maria Duks;
III miejsce – Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku w składzie: Adrianna Gierałtowska, Alicja Puchalska i Łukasz Radziewicz;
IV miejsce exaequo:
• Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie w składzie: Wojciech Kula, Patrycja Rapacz i Agnieszka Hynek,
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zielonej Górze w składzie: Jakub Przeździęk, Hubert Tarnowski i Robert Podsiadło.
Wszystkie wyniki indywidualne i drużynowe podaję w załączonej prezentacji.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć.

  

Olimpiada Geodezyjna Rzeszów 2020

 

Serdecznie dziękujemy całej drużynie za godne reprezentowanie naszego Technikum Geodezyjnego na Olimpiadzie oraz  osiągnięte wyniki.
GRATULUJEMY !!!

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment