Jerzy Gajdek

Szanowni Państwo!!!
Kolejny raz pragnę przedstawić Państwu naszego niestrudzonego geodetę Pana mgr inż. Jerzego Gajdka, który zaprezentował w ramach szkolenia dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa materiał pt. “Zagadnienia geodezyjne związane z projektowaniem i wykonawstwem budowlanym”.

Treść materiałów:

Otoczenie prawne

 

 

Opracowania geodezyjno – kartograficzne dla celów projektowych

Wspólny mianownik pilnie wskazany _Ib 9_2009

Skanowanie i kalibracja map rastrowych

Granice działek

Uzgadnianie (koordynacja) sieci uzbrojenia…

Znaki graficzne

Geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie

Czynności geodezyjne w toku budowy

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy

Sprawdzanie niwelatorów

protokół sprawdzenia niwelatora 1

protokół sprawdzenia niwelatora 2

 

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępnione materiały szkoleniowe, które mogą być wykorzystane zarówno przez: uczniów naszego Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie, studentów, a także zawodowych geodetów. Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment